از صفحات وب برای اشتراک اطلاعات در بستر اینترنت استفاده میشود صفحات وب در عصر حاضر با سرعت بسیار زیاد در حال گسترش و تکامل هستند. تا جایی که امروزه نیاز به آنها بسیار ضروری است.

برای ساخت صفحات وب ما به مهمترین چیزی که نیاز داریم یادگیری زبان اچ تی ام ال میباشد.

html  مخفف واژگان Hyper Text Markup Language  به معنی زبان نشانه گذاری ابر متن است. این زبان زبان استاندارد برای تولید صفحات وب میباشد;البته بهتر است همین الان این موضوع را بدانید که اچ تمی ام ال یک زبانه برنامه نویسی نیست یک زبان نشانه نویسی است در وا