خوب توی این درس میخوایم اولین برنامه به زبان سی شارپ رو بنویسیم که توی این برنامه ساده برنامه یک متن رو توی صفحه نمایش، نمایش بده.

این برنامه یک پیام خوش آمد گویی را به کاربر نشون میده :

برنامه خوش آمد گویی به کاربر

     System.Console.Write("welcome to c#;")    اگه به برنامه نگاه کنید میبینید این سطر رو به برنامه اضافه کردیم

Writeبرای نوشتن یک متن روی صفحه نمایش از متد